OEM/ODM

OEM/ODM

oem-odm (2)

Antal och layout av knappar:

Enligt kundens behov kan antalet och layouten av knappar på fjärrkontrollen anpassas, inklusive funktionstangenter, sifferknappar, kanalknappar etc.

Frekvens och kodningsmetod:

Fjärrkontrollens frekvens och kodningsmetod måste användas med TV:n, så den måste anpassas efter kundens TV-modell och krav.

oem-odm (4)

oem-odm (3)

Strömförsörjningstyp:

Strömförsörjningstypen för fjärrkontrollen kan vara torrbatteri, uppladdningsbart batteri eller direktdriven med batteri.

Utseendedesign:

Enligt kundens behov kan fjärrkontrollens utseende anpassas, inklusive färg, material, form etc.

oem-odm (6)

oem-odm (1)

Fjärrkontrollens utseende:

Enligt kundens varumärkesimage eller individuella behov kan olika fjärrkontrollutseenden utformas.Till exempel kan kundens logotyp eller slogan tryckas på fjärrkontrollen för att förstärka varumärkesimagen.Olika snygga fjärrkontroller kan också designas för att locka användarnas uppmärksamhet.

Andra funktioner:

Enligt kundens behov kan andra funktioner på fjärrkontrollen också anpassas, såsom röststyrning, intelligent sammankoppling, etc.

oem-odm (5)